Tìm kiếm
Chương trình đánh giá công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH
Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
Siêu thị sản phẩm, công nghệ tiết kiệm năng lượng
Số người truy cập: 5187313
Số người đang xem: 18
Chức năng nhiệm vụ
Ảnh minh họa

Trung tâm nhận giấy chứng nhận TCVN ISO 9001 -2008

04/06/2012

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội

Quy chế tổ chức của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội

08/09/2009

Căn cứ Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 26/9/2008 của UBND Thành phố về việc Thành lập Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội trực thuộc Sở Công Thương Hà Nội; Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội ban hành Quyết định số 04/QĐ-TKNL ngày 16/02/2009 về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội.

Xem trang: [ 1 ]