Tìm kiếm
Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
Siêu thị sản phẩm, công nghệ tiết kiệm năng lượng
Số người truy cập: 4863286
Số người đang xem: 47
DN có hệ thống QLNL thành công

Giải nhất: Doanh nghiệp công nghiệp quản lý năng lượng hiệu quả

22/06/2012

Năng lượng tiết kiệm 559,5 TOE, tương đương chi phí tiết kiệm 10 tỷ đồng/năm, giảm phát thải 1.497,6 tấn CO2.

Giải nhất: Doanh nghiệp công nghiệp quản lý năng lượng sáng tạo độc đáo

22/06/2012

Năng lượng tiết kiệm 201 TOE, tương đương chi phí tiết kiệm 2,7 tỷ đồng/năm, giảm phát thải 533 tấn CO2.

Giải nhất: Tòa nhà Quản lý năng lượng hiệu quả

22/06/2012

Năng lượng tiết kiệm 172 TOE, tương đương tiết kiệm chi phí 3,4 tỷ đồng/năm, giảm phát thải 460 tấn CO2.

Giải nhì: Doanh nghiệp công nghiệp quản lý năng lượng hiệu quả

22/06/2012

Năng lượng tiết kiệm 198 TOE, tương đương chi phí tiết kiệm 3,8 tỷ đồng/năm, giảm phát thải 440 tấn CO2.

Giải nhì: Doanh nghiệp công nghiệp quản lý năng lượng sáng tạo độc đáo

22/06/2012

Năng lượng tiết kiệm 500 TOE, tương đương chi phí tiết kiệm 3,2 tỷ đồng/năm, giảm phát thải 1360 tấn CO2.

Giải nhì: Doanh nghiệp công nghiệp quản lý năng lượng sáng tạo độc đáo

22/06/2012

Năng lượng tiết kiệm 500 TOE, tương đương chi phí tiết kiệm 3,2 tỷ đồng/năm, giảm phát thải 1360 tấn CO2

Giải pháp điển hình: Khu resort được thiết kế theo không gian mở, thân thiện môi trường nên việc tận dụng ánh sáng tự nhiên rất triệt để.

24/02/2011

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ROMANA Giải nhì: Loại hình Tòa nhà Nhiệt đới Cuộc thi Tòa nhà hiệu quả năng lượng

Giải pháp điển hình: Công ty thực hiện tốt việc quản lý năng lượng cho từng hệ thống và phụ tải điện năng tiêu thụ của khu resort

24/02/2011

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIÊN GIANG HÒN TRẸM RESORT & SPA Giải ba: Loại hình Tòa nhà Nhiệt đới Cuộc thi Tòa nhà hiệu quả năng lượng

Xem trang: [ 1 ][ 2 ] sau  cuối